جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده

کتاب +7 ساعت فیلم آموزشی فارسی
آموزش کامل فالش گیری و اصلاح کوک نتهاو فاصله گذاری و ایجاد هارمونی برای صدای خواننده

بیشتر ببینید

25,000 تومان 19,800 تومان

تخفیف ویژه فقط تا :

موجود در انبار

اگر شما این محصول را خریداری کنید 660 امتیاز هدیه به دست خواهید آورد . معادل 660 تومان پول در کیف پول کاربری شما ذخیره میشود .

توضیحات محصول

جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده

توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است

آموزش کامل فالش گیری و اصلاح کوک نتهاو فاصله گذاری و ایجاد هارمونی برای صدای خواننده

این مجموعه اختصاص دارد به فالش گیری صدای خواننده یا همان وکال با استفاده از برنامه اتوتیون و همچنین ایجاد هارمونی و فاصله گذاری برای صدای خواننده با استفاده از برنامه هارمونی انجین

آموزش اتوتیون فارسی

من امکانات مشترک بین دو نسخه را روی نسخه 6 ارائه داده ام و در عین حال
امکانات جدید موجود در نسخه 7 را نیز آموزش داده ام. به این ترتیب هم افرادی
که از نسخه 6 برنامه استفاده می کنند و هم افرادی که در آینده از نسخه 7
برنامه استفاده خواهند نمود می توانند از مطالب اموزشی این مجموعه استفاده
نمایند.
یکی دیگر از کارهایی که روی صدای خواننده یا همان وکال انجام می شود ایجاد
هارمونی برای وکال است که در ایران این عملیات را اغلب فاصله گذاری صدای
16 فاصله سازی صدای خواننده
خواننده می نامند. شاید شما هم در مورد ایجاد فاصله سوم و پنجم برای صدای
یک auto tune خواننده شنیده باشید. در این زمینه نیز شرکت سازنده برنامه
ارائه نموده که به کمک Harmony Engine نرم افزار فوق العاده قدرتمند با نام
آن می توانید با قدرت و امکانات زیاد و در عین حال خیلی ساده هارمونی و فاصله
گذاری مناسب و زیبایی را برای صدای وکال تان ایجاد نمایید. در این مجموعه
آموزش کار با این نرم افزار و شیوه ها و تکنیکهای گوناگون ایجاد هارمونی و
فاصله گذاری برای صدای خواننده ارائه شده است.
مانند سایر مجموعه هایی که تاکنون منتشر نموده ام تلاش داشته ام تا این
مجموعه نیز علاوه بر آموزشهای آکادمیک کاملا کابردی باشد طوری که بعد از
مطالعه کتاب و مشاهده فیلم های اموزشی بتوانید با تسلط و مهارت زیاد عملیات
فالش گیری و فاصله گذاری صدای وکال تان را انجام دهید.

فهرست مطالب کتاب :

فهرست
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 13
17 …………………………………………………………………………………………………………….. فصل 1
آشنایی با برنامه ………………………………………………………………………………………………. 17
چیست ؟ ………………………………………………………………………………………….. 17 Auto‐ Tune برنامه
کوک نت چیست ؟ …………………………………………………………………………………………………………….. 18
اصطلاحات مربوط به کوک نت ها ……………………………………………………………………………………… 19
این برنامه چگونه کوک نت ها را شناسایی می کند ………………………………………………………….. 20
برنامه چگونه کوک نت صدا را اصلاح می کند ………………………………………………………………….. 21
21 ……………………………………………………………………. automatic mode روش اصلاح خودکار
22 ………………………………………………………………………………………………………………. scales گام ها
22 ……………………………………………………………………………………………….. retune speed پارامتر
22 ……………………………………………………………………………………………………………. vibrato پارامتر
روش گرافیکی ……………………………………………………………………………………………………………………. 23
انتقال کوک نت ها – اصلاح فرمنت و جنس صدا- مدل سازی حنجره ……………………………. 25
انتقال کوک نت ها ………………………………………………………………………………………………………… 25
عملیات اصلاح جنس صدا …………………………………………………………………………………………….. 25
عملیات مدلسازی حنجره ……………………………………………………………………………………………… 26
4 فاصله سازی صدای خواننده
27 ……………………………………………………………………………………………………………. فصل 2
کنترلهای برنامه ………………………………………………………………………………………………. 27
کنترل های پیوسته ……………………………………………………………………………………………………………. 27
کنترلهای دو وضعیتی …………………………………………………………………………………………………… 27
کنترل های مشترک در دو روش……………………………………………………………………………………….. 27
28 …………………………………………………………………………………………………………………. Input type
28 ……………………………………………………………………………………………………………………… Tracking
29 ………………………………………………………………………………………….. Select pitch reference
29 ………………………………………………………………………………………………………………………………. Key
29 ……………………………………………………………………………………………………………………………. Scale
29 …………………………………………………………………………………………………………….. Scale detune
29 ………………………………………………………………………………………………………………….. transpose
30 …………………………………………………………………………………………………………… Throat length
30 ……………………………………………………………………………………………….. Formant correction
31 ……………………………………………………………………………………………………. Correction mode
کنترل های مخصوص روش خودکار ………………………………………………………………………………….. 31
31 …………………………………………………………………………………………………………… Retune speed
31 ………………………………………………………………………………………………………………….. Humanize
32 ……………………………………………………………………………………………………….. Natural vibrato
33 ………………………………………………………………………………….. Targeting‐ ignores vibrato
33 ……………………………………………………………………………………………. edit scale پنجره ادیت گام
فالش گیری و
5
34 ……………………………………………………………………………………………… Set major/set minor
35 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Set all
35 ………………………………………………………………………………………………………………… Remove all
35 …………………………………………………………………………………………………………………… Bypass all
کیبورد مجازی ……………………………………………………………………………………………………………………. 35
36 ………………………………………………………………………………………………………….. Keyboard edit
36 ………………………………………………………………………………………………………. Keyboard mode
37 ……………………………………………………………………………………………………………….Sample rate
37 …………………………………………………………………………………….. pitch change meter نمایشگر
38 …………………………………………………………………………………………………. create vibrato عملیات
38 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Shape
38 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Rate
38 ……………………………………………………………………………………………………………………. Variation
38 ………………………………………………………………………………………………………………. Onset delay
39 …………………………………………………………………………………………………………………. Onset rate
39 …………………………………………………………………………………………………………… Pitch amount
39 ………………………………………………………………………………………………… Amplitude amount
39 ……………………………………………………………………………………………………. Formant amount
39 ………………………………………………………………………………….. automatic mode MIDI عملیات
39 ……………………………………………………………………………………………………………….. Instance ID
40 …………………………………………………………………………………………… Learn scale from midi
6 فاصله سازی صدای خواننده
40 …………………………………………………………………………………………… Target notes via MIDI
40 ……………………………………………………………………………. Octave as played/ all octaves
کنترلهای مخصوص روش گرافیکی ……………………………………………………………………………………. 40
41 ……………………………………………………………………………………………….. clock کنترلهای قسمت
42 …………………………………………………………………………………………………………….. Time display
43 ……………………………………………………………………………………………………………….Sample rate
43 ……………………………………………………………… pitch tracking and correction کنترل های
43 ………………………………………………………………………………………………………. track pitch دکمه
43 ………………………………………………………………………………………………………………. Make curve
43 ……………………………………………………………………………………………………………. Import audio
44 ………………………………………………………………………………………………………………. Make notes
46 …………………………………………………………………………………….. Number of notes objects
47 …………………………………………………………………………………………………………… Retune speed
47 ………………………………………………………………………………………………………….. Adjust vibrato
48 ……………………………………………………………………………………………… Throat length adjust
در روش گرافیکی ………………………………………………………………………………………. 48 MIDI عملیات
49 …………………………………………………………………………………………………………………. Show midi
49 ………………………………………………………………………………………….. Make notes from midi
صفحه نمایش در روش گرافیکی و امکانات آن ………………………………………………………………….. 49
50 ……………………………………………………………………………………………………………….. Show lanes
50 ……………………………………………………………………………………………………………… Object pitch
فالش گیری و
7
50 …………………………………………………………………………………………………………….. Output pitch
50 ………………………………………………………………………………………………………… Detected pitch
50 ……………………………………………………………………………………………… Cursor time position
51 ……………………………………………………………………………………………………….. all/ tie دکمه های
51 ………………………………………………………………………………………………………………… Auto scroll
ابزارهای ادیت …………………………………………………………………………………………………………………….. 51
53 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. فصل 3
ابزارهای گرافیکی …………………………………………………………………………………………… 53
53 ……………………………………………………………………………………………………………………… i‐beam ابزار
ابزار ذره بین ………………………………………………………………………………………………………………….. 53
ابزار دست …………………………………………………………………………………………………………………………… 54
54 …………………………………………………………………………………………………………… arrow ابزار انتخاب
55 ……………………………………………………………………………………………………………….. line ابزار خط
56 ………………………………………………………………………………………………………. curve ابزار منحنی
56 ……………………………………………………………………………………………………………….. note ابزار نت
سایر کاربردهای ابزار انتخاب ……………………………………………………………………………………………… 57
ابزار قیچی ……………………………………………………………………………………………………………………… 58
دکمه های ادیت …………………………………………………………………………………………………………………. 59
59 …………………………………………………………………………………………………………….. clear all دکمه
59 …………………………………………………………………………………………………………….. Snap to note
60 …………………………………………………………………………………………………………………….. Select all
8 فاصله سازی صدای خواننده
60 ……………………………………………………………………………………………………….. nudge دکمه های
61 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. فصل 4
اصلاح زمان بندی اجرای وکال …………………………………………………………………………… 61
61 …………………………………………………………………….. auto tune اصلاح و انتقال زمان بندی – 7
ابزارهای زمان ………………………………………………………………………………………………………………… 61
ادیت های غیر تخریبی …………………………………………………………………………………………………. 62
62 …………………………………………………………………………………….. time shifting مروری بر عملیات
محدودیت های عملیات تغییر زمان بندی صدا ……………………………………………………………. 63
63 …………………………………………………………………………………………………………………. Data error
64 …………………………………………………………………………………………. track pitch+ time دکمه
64 ……………………………………………………………………………….. time control دکمه های قسمت
65 ………………………………………………………………………………………………………………………… Enable
65 ………………………………………………………………………………………………………………………. Clear all
ابزارهای ادیت زمان بندی …………………………………………………………………………………………….. 65
67 …………………………………………………………………………….. move region ابزار جابجایی ناحیه
مدیریت اطلاعات ردگیری شده در این عملیات …………………………………………………………… 68
پس از ردگیری اطلاعات صوتی …………………………………………………………………………………….. 70
70 ………………………………………………………………………………………………………. Find data folder
70 …………………………………………………………………………………………………….Move data folder
70 ………………………………………………………………………………………………………… Rename folder
70 …………………………………………………………………………………………………Delete all data files
فالش گیری و
9
تنظیمات برنامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 71
71 …………………………………………………………………………………………………………………. Buffer size
71 …………………………………………………………………………………………………… Number of undos
71 ……………………………………………………………………………………………………………. Knob control
72 ………………………………………………………………………………………….. Default retune speeds
72 …………………………………………………………………………………………………………….. Key bindings
72 ………………………………………………………………………………………………………… Save as default
وکال افکت در برنامه ………………………………………………………………………………………………………… 72
روش خودکار …………………………………………………………………………………………………………………. 73
روش گرافیکی ……………………………………………………………………………………………………………….. 73
75 …………………………………………………………………………………………………………… فصل 5
فاصله گذاری و ایجاد هارمونی صدای خواننده ………………………………………………….. 75
75 ………………………………………………………………………………… Harmony Engine برنامه
75 ……………………………………………………………………………… Harmony Engine آشنایی با برنامه
ویژگی های اصلی برنامه …………………………………………………………………………………………………….. 76
عناصر رابط کاری برنامه …………………………………………………………………………………………………….. 77
کنترل های پیوسته ………………………………………………………………………………………………………. 77
کنترل های لغزنده ………………………………………………………………………………………………………… 77
ورودی صدا…………………………………………………………………………………………………………………………. 78
مسیر دهی صدا …………………………………………………………………………………………………………….. 78
خروجی پنج کاناله ………………………………………………………………………………………………………… 78
10 فاصله سازی صدای خواننده
کنترل های جریان صدای ورودی ……………………………………………………………………………………… 79
79 ………………………………………………………………………………………………………………….. gain کنترل
79 ………………………………………………………………………………………………………………….. solo کنترل
79 ………………………………………………………………………………………………………………… mute کنترل
79 …………………………………………………………………………………………………………………… pan کنترل
79 ………………………………………………………………………………………………………….. tracking کنترل
80 ………………………………………………………………………………….set input vocal range کنترل
80 …………………………………………………………………………………………………model glottal کنترل
80 …………………………………………………………………………………………………………. de‐noise کنترل
چهار کانال هارمونی …………………………………………………………………………………………………………… 80
81 …………………………………………………………………………………………………………………………….. Gain
81 …………………………………………………………………………………………………………. Throat control
82 ………………………………………………………………………………………………………………………. Interval
83 ………………………………………………………………………………………… vibrato کنترل های قسمت
84 ……………………………………………………………………………………………………………… Vibrato rate
84 ………………………………………………………………………………………………………………. Onset delay
85 …………………………………………………………………………………………………………… Pitch amount
85 ……………………………………………………………………………………………………………. Amp amount
85 ……………………………………………………………………………………….. humanize کنترل های قسمت
86 …………………………………………………………………………………………………………………. Naturalize
86 …………………………………………………………………………………………………………. Pitch variation
فالش گیری و
11
86 ……………………………………………………………………………………………………… Timing variation
86 ……………………………………………………………………………………………………………………… glide کنترل
86 …………………………………………………………………………………………………………… freeze کنترل های
87 …………………………………………………………………………. harmony control کنترل های قسمت
87 ………………………………………………………………………………………………………….. Harmony source
87 …………………………………………………………………………………………………………. fixed interval روش
88 ………………………………………………………………………………………………………… scale interval روش
88 ………………………………………………………………………………………………………… chord degree روش
88 …………………………………………………………………………………………………………… chord name روش
89 ……………………………………………………………………………………………………… Register‐ spread
89 ……………………………………………………………………………………………………………………… Register
89 ………………………………………………………………………………………………………………………… Spread
90 ………………………………………………………………………………………………………. chord via midi روش
90 ………………………………………………………………………………………………………………. midi omni روش
91 ……………………………………………………………………………………………………….. midi channels روش
91 ……………………………………………………. harmony engine مسیردهی اطلاعات می دی به
ایجاد هارمونی های آماده …………………………………………………………………………………………………… 91
نسبت دادن یک هارمونی آماده به یک دکمه …………………………………………………………….. 92
تنظیمات آماده برای صداها ……………………………………………………………………………………………….. 92
ایجاد گروه کر مجازی ………………………………………………………………………………………………………… 93
تنظیمات آماده برنامه …………………………………………………………………………………………………………. 93
12 فاصله سازی صدای خواننده
استفاده از تنظیمات آماده برنامه ……………………………………………………………………………………….. 94
94 …………………………………………………………………………………………………………… Chord degrees1
95 …………………………………………………………………………………………………………… Chord degrees2
96 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords1
96 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords2
96 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords3
97 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords4
97 …………………………………………………………………………………………………………………. Cool chords5
97 …………………………………………………………………………………………………………………….. Dissonance
97 …………………………………………………………………………………………………………………………………. Duet
97 ………………………………………………………………………………………………………………… Fixed interval
98 ………………………………………………………………………………………………………………………………. Group
98 ……………………………………………………………………………………………………………….. Humanize fun
98 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vibratos
98 ……………………………………………………………………………………………………………. Vocal multiplier
99 ……………………………………………………………………………………………………………. You can believe

0

Brand

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “جعبه آموزش فارسی فالش گیری و فاصله سازی صدای خواننده”