۲۶۰ الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف برای نرم افزارهای آهنگسازی

260 الگو + کتاب و اموزش فارسی
vst خرید وی اس تی
260 الگوي ریتم آماده در سبکهاي مختلف
قابل اجرا روي انواع درام ماشین ،
سینتی سایزرو سیکونسر و نرم افزارهاي موسیقی

بیشتر ببینید

55,000 تومان 29,800 تومان

موجود در انبار

اگر شما این محصول را خریداری کنید 993 امتیاز هدیه به دست خواهید آورد . معادل 993 تومان پول در کیف پول کاربری شما ذخیره میشود .

توضیحات محصول

260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف

توجه : از تاریخ 1398/7/1 و در راستای اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی کاغذ ، این محصول شامل dvd فیلمهای آموزشی + کتاب مجازی الکترونیکی با پسوند EXE قابل اجرا در ویندوز میباشد و کتاب کاغذی حذف گردیده است

 الگوها در استپ سکوئنسر در برنامه ی اف ال استودیو به صورت فیلم آموزش داده شده است

از این الگوها میتوان در تمام برنامه های آهنگسازی استفاده نمود فقط ما در این پکیج آنرا در قالب پترن flsutdio آموزش داده ایم که شما میتوانید به دلخواه آن الگوها را که به شکل جدول در کتاب ترسیم شده اند را در سایر برنامه های آهنگسازی نظیر کیوبیس و سونار و استودیو وان و ایبلتون و … را پیاده سازی و کپی کنید

 

قابل اجرا روی انواع درام ماشین ،
سینتی سایزرو سیکونسر و نرم افزارهای موسیقی

به همراه کتاب و فیلمهای آموزشی فارسی

 الگوها در استپ سکوئنسر در برنامه ی اف ال استودیو فیلم آموزشی دارند که در تمام نرم افزارهای آهنگسازی از روی جدول الگوها در کتاب قابل پیاده سازی و کپی به راحتی هستند

260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف برای نرم افزارهای آهنگسازی

این مجموعه بیش از 260 الگوی ریتم آماده در بیشتر سبکهای موسیقی رایج را در اختیار
شما قرار داده است. الگوها در قالب جدولهای 16 یا 12 ضربی و یک میزانی هستند و
بسادگی می توانید روش چیدن ضربهای وسایل درام را در هر سبکی بازسازی نمایید. با
این روش هر گاه تصمیم بگیرید آهنگی را با یک ریتم خاص بسازید بسادگی و به سرعت
می توانید الگوهای ریتم آن سبک را بررسی و بازسازی نموده و الگوی مناسب ودلخواه را
انتخاب نمایید. برای اینکه بتوانید تم و فرم ریتم هر یک از این الگوها را بهتر تشخیص
دهید برای همه این الگوها ، فیلمهای آموزشی تهیه نموده ام و این الگوها را در یک
استپ سکونسر در برنامه ا ف ال بازسازی نموده ام.

فهرست الگوهایی که برای شما در این مجموعه آماده شده است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
عبارتهای اختصاری استفاده شده در این مجموعه ……………………………………………………………………………. 17
18 …………………………………………………………………………………………………………………… Afro-cub الگوی ریتم 1
18 …………………………………………………………………………………………………………………. Afro-cub الگوی ریتم 2
19 ……………………………………………………………………………………………………………………. Afro-cub الگوی ریتم 3
19 ……………………………………………………………………………………………………………………. Afro-cub الگوی ریتم 4
19 ……………………………………………………………………………………………………………………. Afro-cub الگوی ریتم 5
20 ……………………………………………………………………………………………………………………. Afro-cub الگوی ریتم 6
21 ……………………………………………………………………………………………………………………. Afro-cub الگوی ریتم 7
21 ……………………………………………………………………………………………………………………. Afro-cub الگوی ریتم 8
22 ……………………………………………………………………………………………………………………. Afro-cub الگوی ریتم 9
22 ……………………………………………………………………………………………………………………… AFRO-CUBAN الگوی
22 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… BREAK 1
23 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… BREAK 2
23 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..BREAK3
25 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Blues الگوی ریتم 1
26 …………………………………………………………………………………………………………………………… Blues الگوی ریتم 2
26 …………………………………………………………………………………………………………………………… Blues الگوی ریتم 3
27 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Blues الگوی ریتم 4
27 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Blues الگوی ریتم 5
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف 4
28 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Blues الگوی ریتم 6
28 ……………………………………………………………………………………………………………… Blues break الگوی ریتم 1
29 ……………………………………………………………………………………………………………… Blues break الگوی ریتم 2
29 ……………………………………………………………………………………………………………… Blues break الگوی ریتم 3
30 ………………………………………………………………………………………………………………………. boogie الگوی ریتم 1
30 ………………………………………………………………………………………………………………………. boogie الگوی ریتم 2
31 ………………………………………………………………………………………………………………………. boogie الگوی ریتم 3
31 ………………………………………………………………………………………………………….. boogie break الگوی ریتم 1
32 ………………………………………………………………………………………………………….. boogie break الگوی ریتم 2
32 ………………………………………………………………………………………………………….. boogie break الگوی ریتم 3
33 …………………………………………………………………………………………………………………………. bossa الگوی ریتم 1
33 …………………………………………………………………………………………………………………………. bossa الگوی ریتم 2
34 …………………………………………………………………………………………………………………………. bossa الگوی ریتم 3
34 …………………………………………………………………………………………………………………………. bossa الگوی ریتم 4
35 …………………………………………………………………………………………………………………………. bossa الگوی ریتم 5
35 …………………………………………………………………………………………………………………………. bossa الگوی ریتم 6
36 ……………………………………………………………………………………………………………. bossa break الگوی ریتم 1
36 ……………………………………………………………………………………………………………. bossa break الگوی ریتم 2
37 ……………………………………………………………………………………………………………. bossa break الگوی ریتم 3
37 ………………………………………………………………………………………………………………………cha cha الگوی ریتم 1
38 ………………………………………………………………………………………………………………………cha cha الگوی ریتم 2
38 ………………………………………………………………………………………………………………………cha cha الگوی ریتم 3
39 ………………………………………………………………………………………………………… cha cha break الگوی ریتم 1
39 ………………………………………………………………………………………………………… cha cha break الگوی ریتم 2
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف
5
40 ………………………………………………………………………………………………………… cha cha break الگوی ریتم 3
40 ………………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 1
41 ………………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 2
41 ………………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 3
42 ………………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 4
42 ………………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 5
43 ………………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 6
43 ………………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 7
44 ………………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 8
44 ………………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 9
45 ……………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 10
45 ……………………………………………………………………………………………………………………….. disco الگوی ریتم 11
46 ………………………………………………………………………………………………………………………… disco الگوی ریتم 12
46 ……………………………………………………………………………………………………………….. disco break الگوی ریتم 1
47 ………………………………………………………………………………………………………………. disco break الگوی ریتم 2
47 ………………………………………………………………………………………………………………. disco break الگوی ریتم 3
48 ………………………………………………………………………………………………………………. disco break الگوی ریتم 4
48 ………………………………………………………………………………………………………………. disco break الگوی ریتم 5
49 ………………………………………………………………………………………………………………. disco break الگوی ریتم 6
49 ………………………………………………………………………………………………………………. disco break الگوی ریتم 7
50 ………………………………………………………………………………………………………………. disco break الگوی ریتم 8
50 ………………………………………………………………………………………………………………. disco break الگوی ریتم 9
117………………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 1
117………………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 2
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف 6
118………………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 3
118………………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 4
119………………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 5
119………………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 6
120………………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 7
120………………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 8
121………………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 9
121……………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 10
122……………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 11
122……………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 12
123……………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 13
123……………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 14
124……………………………………………………………………………………………………………………….. funk الگوی ریتم 15
124…………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 1
125…………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 2
125…………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 3
126 …………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 4
126 …………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 5
127…………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 6
127…………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 7
128…………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 8
128…………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 9
129………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 10
129………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 11
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف
7
130………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 12
130………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 13
131………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 14
131………………………………………………………………………………………………………….. funk break الگوی ریتم 15
73 ………………………………………………………………………………………………………………………………jazz الگوی ریتم 1
74 ………………………………………………………………………………………………………………………………jazz الگوی ریتم 2
74 ………………………………………………………………………………………………………………………………jazz الگوی ریتم 3
75 ………………………………………………………………………………………………………………………………jazz الگوی ریتم 4
75 ………………………………………………………………………………………………………………………………jazz الگوی ریتم 5
76 ……………………………………………………………………………………………………………………………….jazz الگوی ریتم 6
76 …………………………………………………………………………………………………………………. jazz break الگوی ریتم 1
77 ………………………………………………………………………………………………………………… jazz break الگوی ریتم 2
77 ………………………………………………………………………………………………………………… jazz break الگوی ریتم 3
78 ……………………………………………………………………………………………………………………….. march الگوی ریتم 1
78 ……………………………………………………………………………………………………………………….. march الگوی ریتم 2
80 …………………………………………………………………………………………………………………………….. tango الگوی ریتم
79 ………………………………………………………………………………………………………………. march break الگوی ریتم
79 ………………………………………………………………………………………………………………. march break الگوی ریتم
80 ………………………………………………………………………………………………………………. tango break الگوی ریتم
132………………………………………………………………………………………………………………………….. paso الگوی ریتم 1
132………………………………………………………………………………………………………………………….. paso الگوی ریتم 2
133…………………………………………………………………………………………………………………. charieston الگوی ریتم
133…………………………………………………………………………………………………………….. paso break الگوی ریتم 1
134…………………………………………………………………………………………………………….. paso break الگوی ریتم 2
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف 8
134………………………………………………………………………………………………… charieston break الگوی ریتم 1
51 ……………………………………………………………………………………………………………………………… pop الگوی ریتم 1
51 ……………………………………………………………………………………………………………………………… pop الگوی ریتم 2
52 ……………………………………………………………………………………………………………………………… pop الگوی ریتم 3
52 ……………………………………………………………………………………………………………………………… pop الگوی ریتم 4
53 ……………………………………………………………………………………………………………………………… pop الگوی ریتم 5
53 ……………………………………………………………………………………………………………………………… pop الگوی ریتم 6
54 ……………………………………………………………………………………………………………………………… pop الگوی ریتم 7
54 ……………………………………………………………………………………………………………………………… pop الگوی ریتم 8
55 ……………………………………………………………………………………………………………………………… pop الگوی ریتم 9
55 …………………………………………………………………………………………………………………………….pop الگوی ریتم 10
56 ……………………………………………………………………………………………………………………………..pop الگوی ریتم 11
56 ……………………………………………………………………………………………………………………………..pop الگوی ریتم 12
57 …………………………………………………………………………………………………………………. pop break الگوی ریتم 1
57 …………………………………………………………………………………………………………………. pop break الگوی ریتم 2
58 …………………………………………………………………………………………………………………. pop break الگوی ریتم 3
58 …………………………………………………………………………………………………………………. pop break الگوی ریتم 4
59 …………………………………………………………………………………………………………………. pop break الگوی ریتم 5
59 …………………………………………………………………………………………………………………. pop break الگوی ریتم 6
90 ………………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 1
90 ………………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 2
91 ………………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 3
91 ………………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 4
92 ………………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 5
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف
9
92 ………………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 6
93 ………………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 7
93 ………………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 8
94 ………………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 9
94 ……………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 10
95 ……………………………………………………………………………………………………………………. reggae الگوی ریتم 11
95 ……………………………………………………………………………………………………………………… reggae الگوی ریتم 12
96 …………………………………………………………………………………………………………… reggae break الگوی ریتم 1
96 …………………………………………………………………………………………………………… reggae break الگوی ریتم 2
97 ………………………………………………………………………………………………………….. reggae break الگوی ریتم 3
97 ………………………………………………………………………………………………………….. reggae break الگوی ریتم 4
98 ………………………………………………………………………………………………………….. reggae break الگوی ریتم 5
98 ………………………………………………………………………………………………………….. reggae break الگوی ریتم 6
99 ………………………………………………………………………………………………………….. reggae break الگوی ریتم 7
99 ………………………………………………………………………………………………………….. reggae break الگوی ریتم 8
100………………………………………………………………………………………………………… reggae break الگوی ریتم 9
60 …………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 1
60 …………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 2
61 …………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 3
61 …………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 4
62 …………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 5
62 …………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 6
63 …………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 7
63 …………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 8
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف 10
64 …………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 9
64 ………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 10
65 ………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 11
65 ………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 12
66 ………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 13
66 ………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 14
67 ………………………………………………………………………………………………………………………….. rock الگوی ریتم 15
67 ………………………………………………………………………………………………………………… rock break الگوی ریتم 1
68 ………………………………………………………………………………………………………………… rock break الگوی ریتم 2
68 ………………………………………………………………………………………………………………… rock break الگوی ریتم 3
69 ………………………………………………………………………………………………………………… rock break الگوی ریتم 4
69 ………………………………………………………………………………………………………………… rock break الگوی ریتم 5
70 ……………………………………………………………………………………………………………….. rock break الگوی ریتم 6
70 ……………………………………………………………………………………………………………….. rock break الگوی ریتم 7
71 ……………………………………………………………………………………………………………….. rock break الگوی ریتم 8
71 ……………………………………………………………………………………………………………….. rock break الگوی ریتم 9
72 …………………………………………………………………………………………………………….. rock break الگوی ریتم 10
72 …………………………………………………………………………………………………………….. rock break الگوی ریتم 11
73 …………………………………………………………………………………………………………….. rock break الگوی ریتم 12
81 ……………………………………………………………………………………………………………………………. R&B الگوی ریتم 1
81 …………………………………………………………………………………………………………………………….. R&B الگوی ریتم 2
82 ……………………………………………………………………………………………………………………………. R&B الگوی ریتم 3
82 ……………………………………………………………………………………………………………………………. R&B الگوی ریتم 4
83 ……………………………………………………………………………………………………………………………. R&B الگوی ریتم 5
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف
11
83 ……………………………………………………………………………………………………………………………. R&B الگوی ریتم 6
84 ……………………………………………………………………………………………………………………………. R&B الگوی ریتم 7
84 ……………………………………………………………………………………………………………………………. R&B الگوی ریتم 8
85 ……………………………………………………………………………………………………………………………. R&B الگوی ریتم 9
85 …………………………………………………………………………………………………………………………. R&B الگوی ریتم 10
86 ………………………………………………………………………………………………………………………….. R&B الگوی ریتم 11
86 ………………………………………………………………………………………………………………………….. R&B الگوی ریتم 12
87 …………………………………………………………………………………………………………….. R&B BREAK الگوی ریتم 1
87 …………………………………………………………………………………………………………….. R&B BREAK الگوی ریتم 2
88 …………………………………………………………………………………………………………….. R&B BREAK الگوی ریتم 3
88 …………………………………………………………………………………………………………….. R&B BREAK الگوی ریتم 4
89 …………………………………………………………………………………………………………….. R&B BREAK الگوی ریتم 5
89 …………………………………………………………………………………………………………….. R&B BREAK الگوی ریتم 6
103……………………………………………………………………………………………………………………. SAMBA الگوی ریتم 1
104……………………………………………………………………………………………………………………. SAMBA الگوی ریتم 2
104……………………………………………………………………………………………………………………. SAMBA الگوی ریتم 3
105……………………………………………………………………………………………………………………. SAMBA الگوی ریتم 4
105……………………………………………………………………………………………………………………. SAMBA الگوی ریتم 5
106 ……………………………………………………………………………………………………………………. SAMBA الگوی ریتم 6
106 ………………………………………………………………………………………………………. SAMBA break الگوی ریتم 1
107………………………………………………………………………………………………………. SAMBA break الگوی ریتم 2
107………………………………………………………………………………………………………. SAMBA break الگوی ریتم 3
135…………………………………………………………………………………………………………………….. shuffle الگوی ریتم 1
135…………………………………………………………………………………………………………………….. shuffle الگوی ریتم 2
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف 12
136 …………………………………………………………………………………………………………………….. shuffle الگوی ریتم 3
136 …………………………………………………………………………………………………………………….. shuffle الگوی ریتم 4
137…………………………………………………………………………………………………………………….. shuffle الگوی ریتم 5
137…………………………………………………………………………………………………………………….. shuffle الگوی ریتم 6
138………………………………………………………………………………………………………… shuffle break الگوی ریتم 1
138……………………………………………………………………………………………………… shuffle break الگوی ریتم 2
139………………………………………………………………………………………………………. shuffle break الگوی ریتم 3
139………………………………………………………………………………………………………………………….. SKA الگوی ریتم 1
140………………………………………………………………………………………………………………………….. SKA الگوی ریتم 2
140………………………………………………………………………………………………………………………….. SKA الگوی ریتم 3
141…………………………………………………………………………………………………………….. SKA break الگوی ریتم 1
141…………………………………………………………………………………………………………….. SKA break الگوی ریتم 2
142…………………………………………………………………………………………………………….. SKA break الگوی ریتم 3
108………………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 1
108………………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 2
109………………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 3
109………………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 4
110………………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 5
110………………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 6
111………………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 7
111………………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 8
112………………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 9
112……………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 10
113……………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 11
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف
13
113……………………………………………………………………………………………………………………… slow الگوی ریتم 12
114……………………………………………………………………………………………………………. slow break الگوی ریتم 1
114……………………………………………………………………………………………………………. slow break الگوی ریتم 2
115……………………………………………………………………………………………………………. slow break الگوی ریتم 3
115……………………………………………………………………………………………………………. slow break الگوی ریتم 4
116 ……………………………………………………………………………………………………………. slow break الگوی ریتم 5
116 ……………………………………………………………………………………………………………. slow break الگوی ریتم 6
142……………………………………………………………………………………………………………………….swing الگوی ریتم 1
143……………………………………………………………………………………………………………………….swing الگوی ریتم 2
143……………………………………………………………………………………………………………………….swing الگوی ریتم 3
144……………………………………………………………………………………………………………………….swing الگوی ریتم 4
144……………………………………………………………………………………………………………………….swing الگوی ریتم 5
145……………………………………………………………………………………………………………………….swing الگوی ریتم 6
145…………………………………………………………………………………………………………. swing break الگوی ریتم 1
146 …………………………………………………………………………………………………………. swing break الگوی ریتم 2
146 …………………………………………………………………………………………………………. swing break الگوی ریتم 3
147……………………………………………………………………………………………………………………….. twist الگوی ریتم 1
147……………………………………………………………………………………………………………………….. twist الگوی ریتم 2
148……………………………………………………………………………………………………………………….. twist الگوی ریتم 3
148…………………………………………………………………………………………………………… twist break الگوی ریتم 1
149…………………………………………………………………………………………………………… twist break الگوی ریتم 2
149…………………………………………………………………………………………………………… twist break الگوی ریتم 3
100………………………………………………………………………………………………………………………… waltz الگوی ریتم 1
101………………………………………………………………………………………………………………………… waltz الگوی ریتم 2
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف 14
101………………………………………………………………………………………………………………………… waltz الگوی ریتم 3
102………………………………………………………………………………………………………….. waltz break الگوی ریتم 1
102………………………………………………………………………………………………………….. waltz break الگوی ریتم 2
103………………………………………………………………………………………………………….. waltz break الگوی ریتم 3
150…………………………………………………………………………………………………………………… ending الگوی ریتم 1
150…………………………………………………………………………………………………………………… ending الگوی ریتم 2
151…………………………………………………………………………………………………………………… ending الگوی ریتم 3
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف
15
مقدمه
سبکهای موسیقی تفاوتهای زیادی با هم دارند و به همین دلیل هنگامی که یک آهنگ
را گوش می کنید درک می کنید که آن آهنگ در سبک پاپ یا راک یا بلوز یا آر اند بی
یا هیپ هاپ یا… است.
تفاوتهای موجود بین سبکها از جنبه های گوناگون هستند. اغلب اوقات سبکها با هم
تفاوت ساختاری دارند ولی لزومی ندارد تا دو سبک متفاوت حتما دو ساختار متفاوت
داشته باشند. مثلا ممکن است یک آهنگ در سبک پاپ و یک آهنگ در سبک راک
ساختاری مشابه هم داشته باشند.
یکی دیگر از جنبه های تفاوت مابین سبکها موضوع گامهایی است که استفاده می کنند
. تفاوت در نوع گام هایی که در یک آهنگ استفاده می شود یکی از عوامل تعیین کننده
سبک آن آهنگ است . بدون شک گامهایی که در موسیقی ترکی استفاده می شود با
آنچه در موسیقی ایرانی و یا در موسیقی آسیای شرقی استفاده می شود کاملا متفاوت
است .
اما شاید بتوان گفت که مهمترین تفاوت سبکها مربوط به ریتم آنها است. هنگامی که
لحظات اولیه یک آهنگ و ریتم آن را می شنوید حتی قبل از اینکه نتهای ملودی اجرا
شوند می توانید تشخیص دهید که آن آهنگ در سبک ترکی یا پاپ ایرانی یا راک یا
هیپ هاپ یا هندی یا اسپانیایی ساخته شده است. ریتم ها به همراه گام ها دو عامل
متمایز کننده موسیقی ملل از یکدیگر هستند.
البته که بیشتر آهنگها در ایران با سبک پاپ ساخته می شوند ولی بسیاری از آهنگهایی
که در ایران با سبک پاپ ساخته می شوند از بستر ریتم های مربوط به سبکهای دیگر
استفاده می کنند. مثلا پاپ ایرانی با ریتم ترکی یا ریتم هندی یا ریتم آر اند بی یا ریتم
بندری و…. را همه ما شنیده ایم.
260 الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف 16
برای ساخت ریتم در یک سبک لازم است با الگوهای ریتم در آن سبک آشنا باشید. این
مجموعه بیش از 260 الگوی ریتم آماده در بیشتر سبکهای موسیقی رایج را در اختیار
شما قرار داده است. الگوها در قالب جدولهای 16 یا 12 ضربی و یک میزانی هستند و
بسادگی می توانید روش چیدن ضربهای وسایل درام را در هر سبکی بازسازی نمایید. با
این روش هر گاه تصمیم بگیرید آهنگی را با یک ریتم خاص بسازید بسادگی و به سرعت
می توانید الگوهای ریتم آن سبک را بررسی و بازسازی نموده و الگوی مناسب ودلخواه را
انتخاب نمایید. برای اینکه بتوانید تم و فرم ریتم هر یک از این الگوها را بهتر تشخیص
دهید برای همه این الگوها ، فیلمهای آموزشی تهیه نموده ام و این الگوها را در یک
استپ سکونسر در برنامه ا ف ال بازسازی نموده ام.
امیدوارم حاصل زحمات من روی این مجموعه مانند مجموعه های قبلی مورد استفاده
شما قرار گیرد.

0

Brand

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “۲۶۰ الگوی ریتم آماده در سبکهای مختلف برای نرم افزارهای آهنگسازی”