وی اس تی norCtrack Yamaha Motif ES KONTAKT

8,800 تومان

اگر شما این محصول را خریداری کنید 293 امتیاز هدیه به دست خواهید آورد . معادل 293 تومان پول در کیف پول کاربری شما ذخیره میشود .

توضیحات محصول

وی اس تی norCtrack Yamaha Motif ES KONTAKT

وی اس تی norCtrack Yamaha Motif ES KONTAKT

norCtrack – Yamaha Motif ES NKI یکی از بهترین بانک صدا های طراحی شده از روی سینت سایزر قدرت مندYamaha Motif ESاست.در این بانک صدا صداهای اماده زیادی از روی این سینتی اماده شده تا در سیستم نرافزاری خود استفاده کنید.هم اکنون میتوانید norCtrack Yamaha Motif ES KONTAKT را میتوانید هم اکنون در فروشگاه کیوبیس به سبد خرید خود اضافه نمایید


Instrument List:

Acoustic Pianos
Acoustic Pianos
Electric Pianos
Keyboards
Pipe Organ
Acoustic Guitars
Electric Guitars
Overdriven Guitars
Plucked
Bells
Mallets
Synth Bass
Soft Lead
Hard Lead
Dance Lead
Orchestral Strings
Ensemble Strings
Synth Strings
Flutes
Choir
Acoustic Brass
Synth Brass
Pads
Synth Fx
Hits Stabs
Sound Effects
Percussions
Percussions Kits
Drum Kits

 


norCtrack – Yamaha Motif ES NKI is a library of sounds of the most powerful workstation Yamaha Motif ES. Here included the best sound presets from hardware model Yamaha Motif ES. Yamaha Motif ES it is one their most popular workstations. The given library allows to have sounds of this instrument at you on a computer. Sounds multisampled. You can use this sounds for professional purposes.

1+

کمپانی

NorCTrack

کمپانی NorCTrack
سیستم ☄ : ←

win / mac

حجم در سیستم

تحت کانتکت = ✍

✔ بله + هدیه ❤ کانتکت رایگان

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “وی اس تی norCtrack Yamaha Motif ES KONTAKT”