آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش دوم : گذرگاههای ورودی و خروجی

مراحل آماده سازی

قبل از ایجاد گذرگاههای مورد نیاز در یک پروژه لازم است که ورودی ها و خروجی های موجود در کارت صوتی کامپیوتر خود را نامگذاری کنید . بعنوان مثال اگر  از تنظیمات پخش صدای فراگیر با فرمت 5.1 استفاده می کنید ، لازم است که خروجی ها را نامگذاری نمایید ( مانند Left ،  Right ، Center و …. ) دلیل این کار ایجاد همسانی بین پروژه ها است . ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش دوم : گذرگاههای ورودی و خروجی

آموزش کیوبیس فصل سوم بخش سوم : روشهای اجرای پروژه و پانل Transport

کنترل Shspeed uttle

به کمک گردونه Shuttle speed در پانل Transport می توانید پروژه را با سرعت دلخواه و در جهت دلخواه اجرا نمایید . این گردونه را کلیک نموده و بطرف راست بکشید تا پروژه را اجرا نمایید و یا گردونه را کلیک نموده و بطرف چپ بکشید تا پروژه را در جهت معکوس اجرا نمایید . ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سوم بخش سوم : روشهای اجرای پروژه و پانل Transport

آموزش کیوبیس بخش شانزدهم از فصل دوم : پنجره پروژه ها

تغییر اندازه دامنه انتخاب شده

 

پس از انتخاب یک دامنه می توانید به روشهای گوناگون اندازه آن دامنه را تغییر دهید .

  • اشاره گر ماوس را بر لبه چپ یا راست دامنه قرار داده و کلیک نموده و بکشید .
  • اشاره گر ماوس را داخل دامنه نزدیک یکی از لبه ها قرار داده و کلید Shift را نگهداشته و کلیک نموده و بکشید .
  • مقدار Start  یا  end را در نوار زمان تغییر دهید .

ادامه خواندن آموزش کیوبیس بخش شانزدهم از فصل دوم : پنجره پروژه ها

آموزش کیوبیس بخش پانزدهم از فصل دوم : پنجره پروژه ها

ایجاد فایلهای جدید از رویدادها

 

هر رویداد صوتی در واقع بخشی از یک کلیپ صوتی درج شده در یک شیار است . این رویداد به فایل صوتی ذخیره شده در هارد دیسک کامپیوتر ارجاع دارد . می توانید خود رویداد درج شده در یک شیار را به فایل صوتی مستقل تبدیل نمایید . ادامه خواندن آموزش کیوبیس بخش پانزدهم از فصل دوم : پنجره پروژه ها