آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش پنجم : گذرگاههای ورودی و خروجی

تنظیم گذرگاههای ورودی / خروجی

پس از انتخاب درایور مناسب و تنظیم آن در محیط برنامه Cubase لازم است تا مشخص نمایید که برنامه از کدام گذرگاههای ورودی و خروجی برای تبادل اطلاعات با کارت صوتی کامپیوتر استفاده نماید . در ضمن می توانید نام این گذرگاهها را بدلخواه تغییر دهید . ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش پنجم : گذرگاههای ورودی و خروجی

آموزش کیوبیس بخش سیزدهم از فصل دوم : پنجره پروژه ها

چسباندن رویداد

هرگاه دو یا چند رویداد مستقل در یک شیار داشته باشید ، به کمک ابزار  Glue می توانید آنها را به هم چسبانده و داخل یک بخش واحد قرار دهید . دکمه این ابزار را فعال نموده و سپس یک یک رویدادهای موردنظر را کلیک کنید  .

اگر یک رویداد را قبلا شکافته باشید و سپس توسط ابزار  Glue را به هم بچسبانید به یک رویداد واحد تبدیل می شوند . ادامه خواندن آموزش کیوبیس بخش سیزدهم از فصل دوم : پنجره پروژه ها

آموزش کیوبیس بخش هشتم از فصل دوم : پنجره پروژه ها

ایجاد بخش ها ( Parts )

هر بخش ( Part ) در واقع نگهدارنده  رویدادهای صوتی یا  Midi داخل شیارها است . اگر اطلاعات Midi را در یک شیار از نوع Midi ضبط نمایید ، بطور خودکار یک بخش Midi داخل آن شیار ایجاد می شود . البته می توانید بخشهای خالی در یک شیار ایجاد نموده و سپس رویدادهای صوتی یا Midi را داخل آن قرار دهید . برای ایجاد یک بخش در یک شیار . ادامه خواندن آموزش کیوبیس بخش هشتم از فصل دوم : پنجره پروژه ها

آموزش کیوبیس بخش هفتم از فصل دوم : پنجره پروژه ها

 افزودن رویدادها به شیارها

برای افزودن رویدادها به شیارهای داخل یک پروژه روشهای گوناگون در اختیار دارید که عبارتند از : ادامه خواندن آموزش کیوبیس بخش هفتم از فصل دوم : پنجره پروژه ها

آموزش کیوبیس بخش پانزدهم از فصل اول : مدیریت پروژه و فایل ها

انتخاب و تنظیم ورودی Midi

  1. شیار Midi را داخل پنجره پروژه انتخاب و فعال نمایید .
  2. داخل ناحیه کاوشگر در فیلد In کلیک نموده و نام گذرگاه ورودی اطلاعات Midi را انتخاب نمایید .
  3. دکمه Record enable مربوط به شیار Midi را فعال نمایید .
  4. پنجره میکسر را باز کنید . کانال مربوط به شیار Midi  را پیدا کنید . چند نت را روی کلاویه های Midi control اجرا نموده و به صدا سنج این کانال دقت نمایید و مطمئن شوید که سیگنالها بدرستی به این کانال وارد می شوند .
  5. در ناحیه کاوشگر در فیلد ، Chn کیلک نموده و کانال مورد نظر برای دریافت اصلاعات Midi در این شیار را انتخاب نمایید .
  6. می توانید صدای اجرای اطلاعات Midi در شیار Midi را به دلخواه انتخاب نمایید . در فیلد  Org کلیک نموده و نام یک Program را انتخاب نمایید .

ادامه خواندن آموزش کیوبیس بخش پانزدهم از فصل اول : مدیریت پروژه و فایل ها

آموزش کیوبیس بخش سیزدهم از فصل اول : مدیریت پروژه و فایل ها

تنظیمات نظارت بر صدا

اگر عملیات نظارت بر صدا (Monitoring) را از درون محیط برنامه cubase اجرا نمایید می توانید این عملیات را بطور خودکار یا بروش دستی راه اندازی نمایید . در این تمرین از وضعیت نظارت  Tapemachine style استفاده می کنیم . به این ترتیب سیگنالهای ورودی هنگام توقف (Stop) و نیز هنگام عملیات ضبط بطور خودکار نظارت می شوند اما هنگام اجرا نظارت نمی شوند . ادامه خواندن آموزش کیوبیس بخش سیزدهم از فصل اول : مدیریت پروژه و فایل ها

آموزش کیوبیس بخش دهم از فصل اول : مدیریت پروژه و فایل ها

ضبط  و اجرای  صدا

برای ضبط صدا ابتدا باید یک کارت صوتی مناسب را بدرستی به کامپیوتر متصل نمایید . منبع ورودی صدا را به درستی به پورت ورودی کارت صوتی متصل نمایید . پورتهای خروجی کارت صوتی نیز به بلندگوها یا آمپلی فایر متصل شده باشند و اینکه عملیات نظارت بر صدا ( Monitoring ) ار دورن برنامه cubase اجرا و هدایت شود . ادامه خواندن آموزش کیوبیس بخش دهم از فصل اول : مدیریت پروژه و فایل ها