آموزش کیوبیس فصل چهاردهم قسمت سوم : سازه های VST

ایجاد اتوماسیون برای تغییرات

مانند سایر تنظیمات می توانید پارامترهای وسایل vst را در طول زمان اجرا دستکاری نموده و این تغییرات را ضبط نمایید تا بطور خودکار اجرا شوند .

ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل چهاردهم قسمت سوم : سازه های VST

ادامه آموزش فصل پنجم : اختصارات

 در دوران بارُک ( 1750 – 1600 ) ، تریل از نُت بالاتر از نُت اصلی شروع می شد و با گروپّتو به پایان می رسید ولی در دوران کلاسیک و رُمانتیک از نُت اصلی شروع می شد و با گروپّتو به پایان می رسید ، در نتیجه تعداد نُت ها یکی بیش تر یا یکی کم تر بود . ادامه خواندن ادامه آموزش فصل پنجم : اختصارات

ادامه آموزش فصل پنجم : اختصارات

علامات اُکتاو (Octave)

…….. va& ( اُتاوا سُپرا ) : این علامت در بالا یا پایین نُت ها گذارده می شود و تا جایی که نقطه چین آن ادامه دارد باید تمام نُت های زیر نقطه چین را یک اُکتاو اجرا نمود .

…….. vb& ( اُتاوا باسا ) : این علامت در بالا یا پایین نُت ها گذارده می شود و تا جایی که نقطه چین آن ادامه دارد ، باید تمام نُت های زیر نقطه چین را یک اُکتاو پایین تر اجرا نمود .

علّت استفاده از علامات اُکتاو ، جلوگیری از ازدیاد خطوط اضافه می باشد . ادامه خواندن ادامه آموزش فصل پنجم : اختصارات

آموزش فصل پنجم : اختصارات

فصل پنجم

اختصارات

انتظار می رود هنرجو در پایان این فصل اهداف آموزشی و رفتاری زیر را فراگیرد:

اهداف آموزشی

  • انواع تکرار ، علامات اُکتاو ، نُت های تزیینی را بشناسد .
  • مفاهیم گروپتّو ، تریل ، گزش ، آرپژ ، آرپژیاندو را درک کند .
  • اختصارات اجرایی دست راست و چپ را بفهمد .

اهداف رفتاری

  • انواع تکرار و علامات اُکتاو و نُت های تزیینی را رسم کند .
  • گروپتّو ، گزش ، آرپژ ، آرپژیاندو را توضیح دهد .

ادامه خواندن آموزش فصل پنجم : اختصارات

ادامه آموزش فصل چهارم : حالت ها و حرکت ها

حرکت ها

تُندا (Tempo)

سرعت هر قطعه ی موسیقی اعمّ از تُند یا کُند را تُندا یا تمپوی آن قطعه گویند .

همان طور که موجوداتِ متحرّک ، متناسب با امکانات حرکتی خود ، روندی خاص دارند ، هر یک از قطعات موسیقی نیز متناسب با روند حرکتی ، با تُندی معینی اجرا میشوند ؛ به عنوان مثال : تُندی منوئه (Minuet) با تُندی یک نوع رقص محلی فرانسوی مطابقت دارد . به همین علت در بالای بعضی از قطعات مربوط به آن ، Tempo Di Minuetto نوشته می شود تا نوازنده ، آن را برابر با تُندیِ منوئه اجرا نماید . ادامه خواندن ادامه آموزش فصل چهارم : حالت ها و حرکت ها

آموزش فصل چهارم : حالت ها و حرکت ها

فصل چهارم

حالت ها و حرکت ها

انتظار می رود هنرجو در پایان این فصل اهداف آموزشی و رفتاری زیر را فراگیرد:

اهداف آموزشی

  • حالت های مختلف اجرای موسیقی را بشناسد .
  • مفهوم نوآنس را درک کند .
  • تُندا و علایم و اصطلاحات مربوط به آن را بشناسد .

اهداف رفتاری

  • نوآنس را تعریف کرده و علایم مربوط به آن را رسم کند .
  • علایم و اصطلاحات مربوط به تُندا را نشان دهد .

ادامه خواندن آموزش فصل چهارم : حالت ها و حرکت ها

ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

 فاصله های ساده  (Simple Intervals)

فاصله هایی که حدود آن از یک اُکتاو تجاوز نمی کنند را فاصله های ساده گویند .

  فاصله های ترکیبی  (Compound Intervals)

فاصله هایی که حدود آن از یک اُکتاو تجاوز کنند را فاصله های ترکیبی گویند .

فاصله های ترکیبی همیشه از اضافه  کردن یک یا چند عدد 7 به فاصله ساده به دست می آید . ادامه خواندن ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

انواع دیگر فواصل موسیقایی

1 . اگر به فواصل کوچک نیم پرده ی کرُماتیک اضافه شود ، تبدیل به فاصله ی بزرگ و با اضافه شدن نیم پرده ی دیگر تبدیل به فاصله ی افزوده ، بازهم با اضافه شدن نیم پرده ی دیگر تبدیل به فاصله ی افزوده تر می شوند .

ادامه خواندن ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

سیستم کُماتیک یا هُلدِر (Holder System )

تفاوتی که در بین نیم پرده های دیاتُنیک و کرُماتیک موجود است ، یکی در آن ها و دیگری در مقدار آن ها می باشد . برای روشن شدن مطلب باید با سیستمی به نام هُلدِر ( Holder ) که توسط ویلیام هُلدِر معرفی شده است آشنا شوید تا تفاوت مقدار آن ها نیز مشخص شود .

ادامه خواندن ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

 

علامات تغییر دهنده  (Changing Signatures)

پس از پیشرفت موسیقی ابتدایی ، برای فاصله هایی که به طور طبیعی میان بعضی از نُت ها وجود ندارند ، از علامات تغییر دهنده برای کوچک و بزرگ کردن با کاسته و افزوده کردن آن ها استفاده می شود . ادامه خواندن ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی