آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش هجدهم : افکتهای صوتی

افکت Voeoder

این افکت می توانید مشخصات صدا / کلام را از یک سیگنال منبع گرفته و آنها را به یک سیگنال دیگر اجرا نماید . گاهی از یک کلام به عنوان منبع و ازیک ساز بعنوان مقصد این افکت استفاده می کنند تا ساز سخن بگوید .

 

افکت Graung elizer

این افکت در گروه افکتهای Restoration قرار دارد . برای اجرای این افکتها به ترتیب Audio → plug-ins → restoration در نوار منو را کلیک نموده و سپس نام افکت مورد نظر را انتخاب نمایید . این افکت می تواند نویز را به صدا اضافه نماید . درست مانند اینکه به صدای رادیو گوش می دهید هنگامی که موج آن بدرستی تنظیم نشده است . ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش هجدهم : افکتهای صوتی

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش هفدهم : افکتهای صوتی

افکت Rotary

به کمک این افکت می توانید صدای دوبل پیچشی را با متنوع ایجاد نمایید . پارامترهای این افکت عبارتند از :

 • Speed : سرعت اجرای افکت را با سه گزینه متفاوت تنظیم می کند .
 • Midi ctrl : کنترلر پیوسته Midi برای کنترل سرعت اجرای افکت را تعیین می کند .
 • Mode : به کمک این پارامتر تعیین می کنید که تنظیم سرعت (Slow/fast) به شکل سوییچ یا یک کنترل متغییر عمل می کند .
 • Over drive : نوعی تغییر شکل نرم بر صدا اجرا می کند .
 • Crossovr freq : فرکانس Crossovr را بین فرکانسهای پایین و بالا (200-3000 Hz)  تنظیم می کند .
 • Mic angle : زاویه میکروفون شبیه سازی شده را تنظیم می کند .
 • Mic distasnce : فاصله میکروفون شبیه سازی شده را با گوینده تنظیم می کند.

 

ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش هفدهم : افکتهای صوتی

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش شانزدهم : افکتهای صوتی

افکتهای گروه Modulation

 

افکت  Chorus

از این افکت برای ایجاد جلوه صدای دوبل استفاده می کنیم . برای اجرای این افکت به ترتیب  Audio → plug-ins → modulation → chorus در نوار منو را کلیک کنید .

پارامترهای این افکت عبارتند از :  ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش شانزدهم : افکتهای صوتی

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش پانزدهم : افکتهای صوتی

افکت Tonic

این افکت یک برنامه افزودنی است که بر اساس طراحی فیلتر  Monologue monophormic synthresizer طراحی شده باشد یک ابزار خلاق برای افکتهای صوتی است .

پارامترهای این افکت در سه گروه دسته بندی شده اند . گروه میانی که مربوط به Filter می باشند :

 • Mode : که نوع فیلتر را تعیین می کند .
 • Catoff : مقدار بریدگی فرکانس را تعیین می کند . روش کار این پارامتر بستگی به نوع فیلتر متفاوت است .
 • Res : مقدار رزونانس فیلترهای چند حالتی را تنظیم می کند .
 • Drive : نوعی جلوه نرم به صدا اضافه می کند .
 • Mix : ترکیب بین صدای اصلی و صدای افکت شده را تغییر می دهد  عملیات را از استریو به مونو یا برعکس تبدیل می کند .

ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش پانزدهم : افکتهای صوتی

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش چهاردهم : افکتهای صوتی

افکت Vst dynamics

این افکت عملکردی شبیه افکت Dynamics دارد با چند تفاوت :

 • افکت Vst dynamics دو ماژول اضافی دارد : Auto level و Soft clip
 • جریان سیگنال در این افکت ثابت و غیر قابل تغییر است .

ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش چهاردهم : افکتهای صوتی

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش سیزدهم : افکتهای صوتی

افکت Midi gate

عملیات Gate در واقع سیگنالهایی که شدت آنها کمتر از مقدار تعیین شده باشند را ساکت می کند . این عملیات را Gate می نامند چون شبیه دروازه است . سیگنالهایی که شدت آنها بیشتر از مقدار تعیین شده باشد با دروازه باز روبرو شده و بدون افکت گذر می کنند . سیگنالهایی که شدت آنها کمتر از مقدار تعیین شده باشد با دروازه بسته روبرو شده و نمیتوانند بدون افکت وارد شوند . ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش سیزدهم : افکتهای صوتی

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش دوازدهم : افکتهای صوتی

افکت  Magneto

این افکت می تواند کیفیت مثبت صداهای آنالوگ ضبط شده را به سیستم دیجیتال وارد نماید این افکت از روشهای زیر استفاده می کند :

 • شبیه سازی Tap saturation و Tape overdive بروش واقعی .
 • افزودن Wormth ، Punch و Brilliance به صدا .
 • امکان تاکید کردن بر جزییات موجود در صدا .
 • مناسب برای ضبط گیتار ، باس و سازهای کوبه ای .
 • تبدیل صداهای سازهای کوبه ای و Percussion به صدای طبیعی .
 • حذف ناهنجاریهای موجود در صدا .

ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش دوازدهم : افکتهای صوتی

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش یازدهم : افکتهای صوتی

قسمت Compressor

 به کمک تنظیمات و پارامترهای این قسمت می توانید صدای سخت را به نرم یا برعکس تبدیل نمایید .  در این قسمت پارامترهایی مانند Threshold  و Ratio و  Attack  و Release قرار دارند . نمودار گرافیکی موجود بر اساس تنظیمات پارامترها شکل می گیرد . ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش یازدهم : افکتهای صوتی

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش دهم : افکتهای صوتی

افکت  Spl deEsser

از این افکت برای اصلاح اضافی ضبط شده به خصوص صداهای ناخواسته حاصل از تلفظ صدای حرف س استفاده می کنیم . برای اجرای این افکت به ترتیب Audio → pluh-ins → dynamics → deesser در نوار منو را کلیک کنید .

ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش دهم : افکتهای صوتی

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش نهم : افکتهای صوتی

افکت  Modelay

این افکت نیز نوعی تاخیر زمانی ایجاد می کند و از آن برای ایجاد جلوه های دو صدایی استفاده  می کنیم . پارامترهای افکت به شما امکان می دهند تا تاخیر زمانی را بر اساس مقدار Tempo یا بروش آزادنه تغییر دهید . برای اجرای این افکت ابتدا کلیپ یا بخش صوتی مورد نظر را انتخاب نموده و سپس به ترتیب         Audio → plug-ins → delay → modelay در نوار منو را کلیک کنید . مزیت اصلی این افکت نسبت به افکت قبلی آن است که می توانید حالت اجرایی تاخیر ایجاد شده را به کمک دکمه Delay mod تغییر دهید . ادامه خواندن آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش نهم : افکتهای صوتی